torsdag 9. desember 2010


Det er grått ute og grått inne.
Grått i hodet er det også...
Sort/hvit inspirasjon på en grå dag.

Egon.