torsdag 10. mars 2011

Våren viser oss lysere farger.
Kjedet er fra Day Birger et Mikkelsen.

Egon.