lørdag 9. april 2011

Var ikke Vibeke Løkkeberg flott?

Egon.