onsdag 17. august 2011 
Madame Gres-utstillingen i Paris var en helt magisk opplevelse.
Hennes tekstile teknikker er så vakre at det nesten ikke finnes ord.

Egon.