lørdag 11. juni 2011


Les mine uttalelser om klokketrendene for 2011.

Egon.