lørdag 18. juni 2011
Rødt- dagens inspirasjon.

"Den som bærer rødt får danse".
Det gjenstår å se...

Egon.